Zitten we in een vertrouwenscrisis op de werkvloer?

We trappen natuurlijk een open deur in als we zeggen dat het afgelopen jaar grote uitdagingen op de werkvloer met zich heeft meegebracht. Dat geldt zowel voor werknemers en werkgevers. De werksituatie is door de coronacrisis sterk veranderd en de rol van de werkgever speelt een cruciale rol tijdens deze woelige periode. Uit een studie[1] die we samen met iVox lanceerden, blijkt dat er toch grote verschillen zijn in de manier waarop werknemers en werkgevers deze situatie ervaren en inschatten. Dat zorgt voor een vertrouwenskloof. En dat vertrouwen is niet enkel een belangrijke factor voor de betrokkenheid, maar ook voor de productiviteit en het financieel succes van een bedrijf.

 

VERTROUWEN WE ONZE COLLEGA’S EN WERKGEVERS?

Uit de cijfers blijkt dat slechts 1 op 3 werknemers vertrouwen ervaart onder collega’s. Of we ons ook veilig genoeg voelen om op het werk over (persoonlijke) problemen of bezorgdheden te praten? Daarop antwoordt slechts 57,3% positief. Dat moet beter kunnen.

 

Als we kijken naar het vertrouwen in het management en de werkgevers, daalt dat cijfer tot minder dan de helft (48,9%). Dat cijfer wordt door werkgevers overschat. Want maar liefst 62,2% van de werkgevers is ervan overtuigd dat zijn of haar medewerkers vertrouwen hebben in hun leiderschap. Een eerste belangrijke conclusie is dus dat de perceptie van werkgevers niet strookt met de ervaring van werknemers.

 

AANTAL GROTE STRUIKELBLOKKEN AAN DE BASIS VAN VERTROUWENSKLOOF

Aan de basis van die vertrouwenskloof tussen werkgevers en werknemers, liggen een aantal belangrijke struikelblokken.

  1. Werkgevers geven zichzelf te hoge scores op hun aanpak van de crisis

Zo is 1 op 3 werknemers niet tevreden met de manier waarop zijn of haar organisatie de coronacrisis heeft aangepakt. Dat terwijl 74,9% van de werkgevers ervan overtuigd is dat zijn of haar organisatie de coronacrisis wél op een gepaste wijze heeft aangepakt.

 

  1. Werkgevers schatten ruimte voor ontwikkeling van competenties te hoog in

Een tweede opvallende analyse zien we op vlak van de ontwikkeling van de individuele competenties van werknemers. 72,6% van de werkgevers vindt dat mensen in zijn of haar organisatie hun competenties goed kunnen ontwikkelen. Ter vergelijking: amper 59,9% van de werknemers is het daarmee eens.

 

  1. Werkgevers schatten stressbeleving van werknemers te hoog in

De enige uitschieter waarbij werkgevers verrassend een betere score geven dan werknemers is op vlak van perceptie van stress. Werknemers ervaren namelijk minder stress dan werkgevers denken. 45% van de werkgevers gelooft dat werknemers regelmatig stress ervaren en bijna 11% denkt dat hun medewerkers altijd stress voelen. 23,5% van de werknemers geeft echter aan vaak stress te hebben terwijl 8,8% altijd stress ervaart.

 

CONCLUSIE

Een veiligere werkomgeving loont: het leidt tot meer betrokkenheid en vertaalt zich rechtstreeks in betere bedrijfsresultaten.

De ervaringen van werknemers en werkgevers zijn dus heel anders. Werkgevers schatten blijkbaar verkeerd in wat werknemers nodig hebben om zich goed te voelen en goed te kunnen presteren, waardoor het vertrouwen in het leiderschap hieronder lijdt. Het is broodnodig om die vertrouwenskloof te overbruggen, zodat er een veilige werkomgeving gecreëerd wordt. Vooral door de onzekerheid van de afgelopen maanden is er een enorme vraag voor leiders om nog meer in te zetten op die psychologische veiligheid en zo een houvast te bieden in tijden van crisis. En dat loont trouwens niet alleen voor werknemers. Uit onderzoek blijkt als mensen zich goed voelen het absenteïsme daalt en de productiviteit en betrokkenheid stijgen, en dat heeft ook op financieel vlak een positieve impact.TOP 3 PRIORITEITEN VOOR WERKNEMER_NL

 

3 concrete werkpunten

Hoe kunnen werkgevers hier concreet mee aan de slag gaan? In het onderzoek werd aan werknemers gevraagd wat de grootste behoeften zijn als het aankomt op ondersteuning van hun leidinggevenden. Daaruit blijkt dat er drie belangrijke initiatieven zijn die leidinggevenden op korte termijn kunnen nemen.

  • Ten eerste moeten medewerkers de nodige erkenning krijgen voor het werk en de geleverde inspanningen.
  • Ten tweede moeten de werkomstandigheden, thuis of op de werkvloer, ook gemakkelijker en aangenamer gemaakt worden.
  • Tenslotte kan er in de meeste bedrijven ook nog gewerkt worden aan een betere communicatie vanuit het leiderschap.

Door deze tips om te zetten in praktijk bouwen leidinggevenden op een duurzame manier aan het werkgeluk van hun werknemers, waardoor ze sterker gewapend zijn tegen de uitdagingen van de toekomst.

 

Wil jij je medewerkers een Shot of Happiness geven? Aarzel niet en...

Connect with us

 


[1] Studie door Hallelujah in samenwerking met iVOX. In deze studie werden zowel werknemers als werkgevers bevraagd uit organisaties met minstens 10 werknemers. Langs werknemerskant betrof het een representatieve steekproef van 1.080 werkende Belgen van diverse leeftijden, achtergronden en actief in diverse sectoren. Langs werkgeverskant bevroegen we een steekproef van 251 leden van het management met belangrijke strategische beslissingsbevoegdheid op het vlak van HR-beleid.

 

Blog

gerelateerde artikels

doodle-whitepaper-icon

Werkgeluk in de praktijk: wat is de ware sleutel tot happy employees?

Als je ’s avonds van je werk naar huis gaat met het gevoel dat je die dag echt een heel goede dag op het werk hebt gehad, waaraan ligt dat dan? Misschien heb jefalse

Read More

Moeten we altijd gelukkig zijn op de werkvloer?

“Happiness isn’t always easy,” he’d said. “But it’s a priority” Goldy Moldavsky, Kill the Boy Band

Read More

West Fraser brengt het welbevinden van arbeiders in kaart.

DE UITDAGING Als werkgever wil je weten wat er speelt op de werkvloer. Hoe kan je anders anticiperen op mogelijke problemen of opportuniteiten? In samenwerking metfalse

Read More