Amper 48% van de Belgische werknemers heeft vertrouwen in leidinggevenden

Amper 48% van de Belgische werknemers heeft vertrouwen in leidinggevenden.

Werkgevers staan voor grote uitdagingen om huidige vertrouwenskloof te herstellen.

 

Gent, 22 april 2021 - Dat de werkende Belg vandaag voor grote uitdagingen staat, is een understatement. Er zijn heel wat factoren die de werksituatie het afgelopen jaar sterk beïnvloed hebben. De rol van de werkgever is dan ook van groot belang tijdens deze woelige periode. Een studie[1] door Hallelujah, een bedrijf dat organisaties bijstaat om hun werkgeluk op een duurzame manier te vergroten, in samenwerking met iVox toont aan dat er een grote discrepantie heerst tussen de werkbeleving van werkgevers en die van de werknemers. Dat heeft niet enkel belangrijke gevolgen voor het psychologische welzijn van werknemers, maar ook voor de financiële resultaten van een bedrijf.

TOP 3 PRIORITEITEN VOOR WERKNEMER_NL
Laat ons starten met het goede nieuws. Het grootste deel van de werkende Belgen (66,1%) ervaart vertrouwen in en onder collega’s. De meesten voelen zich dus best goed tussen hun teamgenoten. Maar dat betekent ook dat 1 op 3 werknemers maar een beperkt of zelfs geen vertrouwen ervaart met zijn of haar collega’s. Of we ons ook veilig genoeg voelen om op het werk over problemen of bezorgdheden te praten? Daarop antwoordt iets meer dan de helft, 57,3% maar positief. Als we kijken naar het vertrouwen in het leiderschap, daalt dat cijfer naar 48,9%. De werkgevers maken een hogere inschatting: 62,2% van de werkgevers is er namelijk wel van overtuigd dat er vertrouwen in het leiderschap is. Een eerste belangrijke conclusie is dus dat de perceptie van werkgevers niet strookt met de ervaring van werknemers.

 

Werk aan de winkel voor leidinggevenden

Als we dat gebrek aan vertrouwen in leiderschap verder analyseren, botsen we op een aantal belangrijke struikelblokken. Een eerste merkwaardig cijfer is dat 1 op 3 werknemers niet tevreden is met de manier waarop zijn of haar organisatie de coronacrisis heeft aangepakt. Dat terwijl 74,9% van de werkgevers ervan overtuigd is dat zijn of haar organisatie de coronacrisis wél op een gepaste wijze heeft aangepakt. De perceptie van werkgevers over hun aanpak van de crisis is dus positiever dan die van hun werknemers.

 

Een tweede opvallende analyse zien we op vlak van de ontwikkeling van de individuele competenties op de werkvloer: 72,6% van de werkgevers vindt dat mensen in zijn of haar organisatie hun competenties goed kunnen ontwikkelen. Ter vergelijking: amper 59,9% van de werknemers is het daarmee eens.

Karolien Hendrikx (PhD UHasselt en Science Lead bij Hallelujah) licht toe: "We wilden met dit onderzoek heel expliciet de vergelijking maken tussen de beleving van werkgevers en die van werknemers door aan beide groepen dezelfde reeks vragen voor te leggen. In onze contacten met klanten horen we immers vaak van werkgevers dat ze een goed beeld hebben van wat er leeft op hun werkvloer. Uit onze cijfers blijkt nu dat dit toch vaak niet het geval is. Werkgevers blijken over het algemeen de werksituatie significant positiever te beoordelen dan de werknemers. Die verschillende perceptie dreigt ervoor te zorgen dat het management belangrijke initiatieven niet neemt, of dat de verkeerde acties worden opgezet, wat natuurlijk zonde is." 

De enige uitschieter waarbij werkgevers verrassend een hogere score geven dan werknemers is op vlak van perceptie van stress. Werknemers ervaren namelijk minder stress dan werkgevers denken. 45% van de werkgevers gelooft dat werknemers regelmatig stress ervaren en bijna 11% denkt dat hun medewerkers altijd stress voelen. 23,5% van de werknemers geeft echter aan vaak stress te hebben terwijl 8,8% altijd stress ervaart.

Dieter De Vos, zaakvoerder van Hallelujah, verduidelijkt: “Uit deze cijfers kunnen we besluiten dat de ervaringen van werknemers heel anders zijn. Werkgevers schatten blijkbaar verkeerd in wat de werknemer nodig heeft om zich goed te voelen en goed te kunnen werken. Hierdoor daalt het vertrouwen in het leiderschap. Het is noodzakelijk om deze vertrouwenskloof te overbruggen, zodat er een veilige werkomgeving gecreëerd wordt. Vooral door de onzekerheid van de afgelopen maanden is er een enorme vraag voor leiders om nog meer in te zetten op die psychologische veiligheid en zo een houvast te bieden in tijden van crisis. En dat loont trouwens niet alleen voor werknemers. Uit onderzoek blijkt dat als mensen zich goed voelen het absenteïsme daalt en de productiviteit en betrokkenheid stijgen, en dat heeft ook op financieel vlak een positieve impact.”

Hoe kunnen werkgevers hiermee aan de slag gaan? In het onderzoek werd aan werknemers gevraagd wat de grootste behoeften zijn als het aankomt op ondersteuning van hun leidinggevenden. Daaruit blijkt dat er drie belangrijke initiatieven zijn die leidinggevenden op korte termijn kunnen nemen. “Ten eerste moeten medewerkers de nodige erkenning krijgen voor het werk en de geleverde inspanningen. Ten tweede moeten de werkomstandigheden, thuis of op de werkvloer, ook gemakkelijker en aangenamer gemaakt worden. Tenslotte kan er in de meeste bedrijven ook nog gewerkt worden aan een betere communicatie vanuit het leiderschap. Door deze tips om te zetten in praktijk bouwen leidinggevenden op een duurzame manier aan het werkgeluk van hun werknemers, waardoor ze bovendien hun bedrijf wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst.”, verklaart Dieter De Vos nog.

 

Wil jij je medewerkers een Shot of Happiness geven? Aarzel niet en...

Connect with us

 


[1] Studie door Hallelujah in samenwerking met iVox. In deze studie werden zowel werknemers als werkgevers bevraagd uit organisaties met minstens 10 werknemers. Langs werknemerskant betrof het een representatieve steekproef van 1.080 werkende Belgen van diverse leeftijden, achtergronden en actief in diverse sectoren. Langs werkgeverskant bevroegen we een steekproef van 251 leden van het management met belangrijke strategische beslissingsbevoegdheid op het vlak van HR-beleid.

gerelateerde artikels

doodle-whitepaper-icon

Slechts 46% van de jonge Belgische werknemers is écht tevreden met job

Slechts 46% van de jonge Belgische werknemers is écht tevreden met job 1 op 5 jonger dan 35 overweegt om in 2021 van job te veranderen

Read More

40% van de Vlamingen is ontevreden over de work-life balance

Hoe happy ben jij op het werk in vergelijking met de gemiddelde Vlaming? Doe de test!

Read More