Wat hebben happiness en veiligheid met elkaar te maken?

Speel in op psychologische veiligheid in je team.

Er zijn weinig sectoren waar het belang van veiligheid zo prangend is als in de vliegtuigindustrie. Een probleem met veiligheid is daar al snel een kwestie van leven of dood voor honderden mensen tegelijk. De recente ongelukken met de vliegtuigen van Boeiing zijn hier weer een triestig voorbeeld van. Het onderzoek naar de oorzaak van deze crashes wijst uit dat het waarschijnlijk niet enkel een technisch veiligheidsprobleem was, maar ook een heel fataal gevolg van een probleem met psychologische veiligheid.

Dit wordt gesuggereerd in een artikel van dé internationale expert op dat vlak, Prof. Dr. Amy Edmondson. De medewerkers van Boeiing zouden onder zeer zware druk gestaan hebben om een overdreven ambitieus productieschema te volgen. De vrees voor hun job was groot. Resultaat: ze signaleerden hun bezorgdheden over de mankementen niet. Met alle gevolgen van dien, toen de betreffende vliegtuigen kort na opstijgen crashten

Wat is nu eigenlijk psychologische veiligheid? 

Psychologische veiligheid is het gedeelde geloof dat je in een team veilig bent om risico’s te nemen.

Psychologische veiligheid zorgt ervoor dat mensen zich ‘veilig’ voelen om voor hun mening op te komen, ideeën te delen, problemen te bespreken of slecht nieuws te brengen. Zonder schrik te moeten hebben om hiervoor afgestraft te worden (door uitlachen, terechtwijzen, ontslag, etc.). Je bent met andere woorden in je team veilig om je nek uit te steken.

psychologische veiligheid op de werkvloer

Psychologische veiligheid als sleutel voor een effectief team

Een onderzoek van Google wijst uit dat psychologische veiligheid het verschil maakt tussen effectieve en niet-effectieve teams. Of een team goed presteert, hangt volgens de onderzoekers dus niet zozeer af van wie er in het team zit of van de motivatie voor het werk an sich, maar eerder van hoe dit team samenwerkt.

Teams waar de teamleden het vertrouwen hebben om, zonder repercussies, eerlijk hun mening te geven, presteren opmerkelijk beter dan teams waar men uit voorzichtigheid bepaalde zaken al eens graag met de mantel der liefde bedekt. Het zorgt voor meer teamleren en meer innovatie [1], twee cruciale competenties in de razendsnel veranderende wereld van vandaag. Ook werpt het vruchten af zoals meer engagement, meer vitaliteit en minder psychologische stress.

Als je je medewerkers duurzaam wil motiveren tot betere prestaties, dan is een klimaat van psychologische veiligheid dus een belangrijke basis. En dat geldt niet enkel voor high-tech medewerkers in high-tech bedrijven zoals Google of de vliegtuigindustrie. Het belang van psychologische veiligheid werd in heel diverse contexten bij heel diverse doelgroepen aangetoond [2].

Meeting

Hoe zorg je voor meer psychologische veiligheid in je team?

Er zijn 2 belangrijke factoren om te zorgen voor psychologische veiligheid in je organisatie: 

1. Kwaliteitsvolle relaties - ook met DE leidinggevende

Een eerste belangrijke factor zijn kwaliteitsvolle relaties [3]. In teams waar men zich verbonden voelt, waar er cohesie, respect en vertrouwen is, zullen mensen zich sneller veilig voelen. Laat hen merken dat iedereen fouten kan (en mag) maken en dat dit onderdeel is van een leerproces. Ook is het opportuun om nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Niet iedereen kan alles weten, dus stel vragen en trek de conversatie open. Vertrouwen creëren is een werk van lange adem, dus neem hiervoor de tijd.

Ook zijn niet alleen de relaties met je collega’s van belang, maar minstens even belangrijk is de relatie met je leidinggevende. Teams met een leider die coacht, ervaren meer psychologische veiligheid dan teams met een directieve leider.

2. Contextondersteuning

Ook contextondersteuning is belangrijk: teamleden moeten de nodige middelen hebben om hun werk goed te kunnen doen. Rolverwachtingen moeten duidelijk zijn, de structuur moet faciliterend werken, et cetera.

Conclusie

Is het toevallig dat de sleutelfactoren in het stimuleren van Happiness op het werk (zie onze eerdere blog of onze whitepapers) en psychologische veiligheid in teams dezelfde zijn?

Wij denken alvast van niet.

Inzetten op kwaliteitsvolle relaties tussen mensen waar mensen elkaar vertrouwen en waar mensen in alle openheid met elkaar kunnen communiceren zorgt ervoor dat werknemers zich goed voelen. Het zorgt ervoor dat mensen zich veilig en verbonden voelen, met volle goesting en motivatie om dag na dag het beste van zichzelf te geven op het werk. Op die manier zorgen zij samen voor een productieve en duurzame organisatie, helemaal klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Iets waar Boeiing uit kan leren.

 

Wil jij je medewerkers een Shot of Happiness geven? Aarzel niet en...

Connect with us

 


[1] Edmondson, A. (1 June 1999). "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams". Administrative Science Quarterly. 44 (2): 350–383.

[2] Edmondson, A. (2019). The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth. John Wiley & Sons.

[3] Carmeli, Abraham; Gittell, Jody Hoffer (1 August 2009). "High-quality relationships, psychological safety, and learning from failures in work organizations". Journal of Organizational Behavior. 30 (6): 709–729.

Blog

gerelateerde artikels

doodle-whitepaper-icon

Zeg het met smoothies bij SD WORX

De collega’s bij SD Worx kregen een mooi moment van erkenning met onze Smoothie Operator.

Read More

Een belevingsgerichte bevraging van de medewerkers bij Makro

Wat is de waarde van een medewerkersbevraging zonder spontane en eerlijke feedback?

Read More

Een citytrip tijdens de pauze bij Mobile Vikings

De medewerkers van Mobile Vikings konden samen op citytrip naar Barcelona, gewoon tijdens de pauze op het werk zelf.

Read More