Hallelujah in gesprek met Niki Mistiaen, Employee Happiness Advisor TVH

 

Jongeren hebben de sleutel tot meer werkgeluk zelf in handen volgens Niki Mistiaen, Employee Happiness Advisor bij TVH: “Het begint allemaal met geloven in jezelf en je capaciteiten”

 

Dat de meeste bedrijven steeds meer aandacht hebben voor geluk en wellbeing op de werkvloer, is een feit. Toch gaan sommige bedrijven nog een stapje verder, bijvoorbeeld door een Employee Happiness Advisor aan te stellen. Niki Mistiaen mag zich sinds 2018 deze jobtitel toewijzen binnen het West-Vlaamse bedrijf TVH. Wij gingen met haar in gesprek en gingen na welk advies zij zoal geeft om het werkgeluk te vergroten. We hadden het ook over het motiveren van jonge werknemers, want – zoals blijkt uit de studie die we recent uitvoerden in samenwerking met iVOX[1] – slechts 46% van de jonge Belgische werknemers is écht tevreden met zijn/haar huidige job.

Eerst en vooral: ‘Employee Happiness Advisor’ zijn – wat houdt dat juist in?

“Ik werk bij TVH vooral op twee niveaus: enerzijds werken we rond de bedrijfswaarden onder de overkoepelende naam ‘We Are One’. Het is deels mijn taak om ervoor te zorgen dat deze waarden goed gekend zijn bij alle werknemers, maar ook dat deze waarden echt leven binnen het bedrijf en niet enkel op papier bestaan. Anderzijds ben ik ook bezig met ‘Nudge’: de naam van ons uitgebreide gezondheidsbeleid dat ik mee coördineer. Dit staat voor een subtiel duwtje in de goede richting.”

Als iemand die dagelijks bezig is met werkgeluk: verrast het u dat uit onze studie blijkt dat minder dan de helft van de Belgische jongeren tevreden is met zijn/haar huidige job?

“Uiteraard verrast dit cijfer me ergens, omdat mijn streefdoel natuurlijk is dat iederéén zich goed voelt op het werk. Anderzijds denk ik wel dat deze cijfers voor een stuk te verklaren zijn. Allereerst denk ik dat het culturele aspect een belangrijke rol speelt: jongere generaties zijn opgegroeid met het idee dat je alles kan worden wat je maar wil, dat je in het buitenland kan studeren, enzovoort. Dit is natuurlijk iets positief, maar gaat ook vaak gepaard met keuzestress: jongeren ervaren vaak druk dat ze moeten streven naar iets dan in alle opzichten ‘perfect’ is, maar dat is natuurlijk niet realistisch en zorgt voor een innerlijke strijd. Vorige generaties hadden vaak wat minder opties: dat had zeker en vast nadelen, maar wel het grote voordeel dat kiezen makkelijker was. Denk maar aan alle mensen die zonder zich er verder vragen bij te stellen gewoon de stiel van hun ouders overnamen.

Ten tweede heeft corona uiteraard een grote rol gespeeld: mensen zijn veel zaken in vraag beginnen stellen en zijn bewuster gaan nadenken over wat ze in het leven doen en wat hen voldoening geeft. Zo kwamen bepaalde mensen bijvoorbeeld tot de conclusie dat ze hun job - wanneer die herleid werd tot de pure essentie en zonder de dagelijkse face-to-face interactie met collega’s, simpelweg niet graag doen.

Tot slot denk ik ook dat mensen die net van de schoolbanken komen niet altijd een realistisch beeld hebben van de arbeidsmarkt. Zo denken sommigen dat ze meteen ergens aan de slag kunnen als manager, maar dat is natuurlijk niet hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat in bedrijven. Zoiets moet groeien: je ontdekt gaandeweg in je carrière waar je goed in bent, wat je voldoening geeft en over welke vaardigheden je beschikt.”

 

Foto Niki Mistiaen

 

U haalt het zelf al aan: de coronacrisis heeft heel wat nieuwe uitdagingen met zich meegebracht voor werkgevers en werknemers. Hoe zijn jullie hier bij TVH mee omgegaan?

“De basis van werkgeluk komt natuurlijk eerst en vooral neer op investeren in goede arbeidsomstandigheden. Door corona is er bij ons – zoals bij de meeste bedrijven – een snelle shift geweest naar thuiswerk én flexibel werk. Dat is zeker en vast een positieve evolutie geweest en bewijst dat corona gelukkig ook goede dingen teweeg heeft gebracht. Ook na corona zullen werknemers van TVH twee dagen per week van thuis kunnen werken – uiteraard enkel voor de functies waarbij dat mogelijk is.

We zetten ook heel erg in op communicatie en deelden regelmatig tips met collega’s rond mentaal welzijn, verbinding, thuiswerk. Tijdens corona zijn er ook tal van reeds eerder geplande positieve aanpassingen aangebracht aan onze kantoren: zo is er bijvoorbeeld zeer veel aandacht geweest voor het creëren van lichtrijke en aangename bureauruimtes. Ook in de logistiek werden nieuwe ergonomische werkstations geïmplementeerd. We zetten als bedrijf ook tal van leuke en luchtige acties op poten om het groepsgevoel bij onze werknemers te versterken, onze laatste actie bv. ging rond onze bedrijfswaarde ‘Pursue Excellence’ en hield in dat we collega’s uitdaagden om het logo van deze waarde uit te beelden op een creatieve manier. We ontvingen veel originele en creatieve inzendingen. Zoiets brengt mensen echt samen. Als bedrijf hebben we tot slot ook echt ingezet op het aanmoedigen tot meer bewegen, want mentaal en fysiek welzijn gaan natuurlijk hand in hand.”

 

Zijn er ook initiatieven die jullie als bedrijf nemen specifiek om jongeren aan te trekken en tevreden te houden?

“We bieden als bedrijf eerst en vooral een brede waaier aan mogelijkheden aan omdat er nu eenmaal veel verschillende types werknemers zijn met andere achtergronden en voorkeuren. Er zijn zo bijvoorbeeld mensen die niet zoveel belang hechten aan groepsactiviteiten, dat is uiteraard ook perfect oké. We proberen te zorgen dat echt iedereen aansluiting vindt bij onze bedrijfsvisie – ook jongeren dus. Jaarlijks werken we daarom ook rond drie thema’s die te maken hebben met gezondheid. Denk maar aan sport, maar evengoed aan het thema ‘slaap’ of verbinding en sociaal contact. Door zo’n diverse thema’s aan bod te laten komen, spreken we de verschillende generaties binnen TVH aan.”

 

Is er een tip die u zou geven aan jonge werknemers om hun werkgeluk zelf te vergroten?

“Ik zou jongeren zeker willen meegeven om eerst en vooral te geloven in zichzelf en hun eigen capaciteiten. Je hebt het heft in eigen handen: zo is het bijvoorbeeld nooit te laat om je nog bij te scholen. Bovendien toont dit aan dat je gemotiveerd bent en opent mogelijk deuren naar nieuwe kansen op de werkvloer – al dan niet binnen je huidige functie. Ook zou ik jonge werknemers willen aanmoedigen om proactief te investeren in de band met collega’s: stel je open op en durf zelf initiatief nemen. Iets simpel als een middagwandeling of drankje met collega’s kan wonderen doen voor de werksfeer.”

 

Zijn er volgens u ook bepaalde zaken die leidinggevenden kunnen doen om het werkgeluk van jongeren te vergroten?

“De sleutel tot succes is naar mijn mening ook hier openheid. Leidinggevenden die los van de werkcontext oprechte interesse tonen in het welzijn van hun werknemers en de nodige ruimte laten om te praten over hoe het gaat, creëren een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Hierdoor zullen jongeren zich ook beter in hun vel voelen en minder geneigd zijn van job te veranderen. Tot slot denk ik dat je als team leader ook echt het werkgeluk kan vergroten door successen te vieren. Als een project geslaagd is of er goede resultaten zijn behaald, is het belangrijk om dit niet zomaar als een evidentie te zien, maar als een gemeenschappelijke prestatie om trots op te zijn. Want samen kan je zoveel meer dan alleen.”Wil jij je medewerkers een Shot of Happiness geven? Aarzel niet en...

Connect with us

 


[1] Studie door Hallelujah in samenwerking met iVox. In deze studie werden zowel werknemers als werkgevers bevraagd uit organisaties met minstens 10 werknemers. Langs werknemerskant betrof het een representatieve steekproef van 1.080 werkende Belgen van diverse leeftijden, achtergronden en actief in diverse sectoren. Langs werkgeverskant bevroegen we een steekproef van 251 leden van het management met belangrijke strategische beslissingsbevoegdheid op het vlak van HR-beleid.

Blog

gerelateerde artikels

doodle-whitepaper-icon

De KBVB speelt kort op de bal met het Happiness Lab

De KBVB kreeg nieuwe inzichten in de werkbeleving van hun medewerkers dankzij het Happiness Lab.

Read More

Op een creatieve manier Happy@Work bij Tekni Plex

Verrassende kleine attenties zorgen voor meer happiness en een stevige boost bij de medewerkers van Tekni Plex.

Read More

Eye-opening Happiness Kick-off bij Chiesi

De kick-off van een Happiness traject: inzicht, beleving en fun!

Read More