Hallelujah in gesprek met Camille Gillon, Chief HR Management Belfius

Camille Gillon, Chief HR Management bij Belfius: “Erkenning op de werkvloer is een virtueuze cirkel: wie erkenning geeft, krijgt het ook terug”

Er is werk aan de winkel op vlak van vertrouwen op de werkvloer. Dat blijkt uit de studie die we recent uitvoerden in samenwerking met iVOX.[1] Minder dan één op twee medewerkers (48,9%) geeft aan vertrouwen te hebben in het leiderschap. Waar ligt de oorsprong van dit probleem en wat kan eraan worden gedaan?

Wij hadden een gesprek met Camille Gillon, Chief Human Resources Management bij Belfius, over vertrouwen, goed leiderschap en erkenning.

 

Allereerst: wat is uw reactie op de bevinding dat slechts 48,9% van de ondervraagde werknemers vertrouwen heeft in het leiderschap?

“Ik ben voor een stuk toch verrast door dit cijfer, maar het verbaast me niet om te horen dat er een vertrouwenskloof bestaat tussen werknemer en manager, en dat is ook niets nieuw. Tegenwoordig is er gelukkig wel meer aandacht voor, en zetten bedrijven sterk in op, het verbeteren van vertrouwen binnen teams. Toch wil ik ook benadrukken dat deze cijfers gelukkig niet betekenen dat het overal even slecht gesteld is met dat vertrouwen. Bij Belfius voeren we bijvoorbeeld één keer per jaar een engagementssurvey uit waarbij bepaalde vragen specifiek gaan over leidinggevenden binnen het bedrijf. De resultaten van deze survey zijn zeer positief, de engagementsscore bedraagt maar liefst 91%.”

 

Welke inspanningen heeft Belfius geleverd om van jullie werknemers zo’n positieve beoordeling te krijgen?

“Drie jaar geleden, in 2018, hebben wij een traject uitgerold voor de 600 leidinggevenden van de groep Belfius Bank en Verzekeringen in België. Het was een leertraject van bijna een week op locatie waarbij het vaak ging over leiderschap skills, customer intimacy, het creëren van succes binnen teams, transversale samenwerking, vertrouwen, dialoog, visie en innovatie. Dit traject heeft ons zeker geholpen op vlak van wederzijds vertrouwen. In 2016 hebben wij ook een project gelanceerd rond onze way-of-working. Dit omvatte een gedragsluik waarbij we inzetten op het verbeteren van autonomie, vertrouwen, dialoog en empowerment binnen onze teams. Stap voor stap werken we zo aan de versterking van onze bedrijfscultuur.”

 

lindsay-henwood-7_kRuX1hSXM-unsplash

Hoe kan een leidinggevende hier concreet zelf mee aan de slag volgens u?

“Het gaat vooral over het nemen van verschillende kleine stappen in dezelfde richting waarbij niet elke stap revolutionair hoeft te zijn. Dankzij die vele kleine stapjes kan je samen echter een enorme vooruitgang boeken als team. Ook simpele zaken zoals een koffiemoment met collega’s waarbij het even over niet-werkgerelateerde topics gaat, kunnen een enorm verschil maken in de werksfeer.”

 

Welke rol moet een leidinggevende volgens u vervullen?

“Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar eerst en vooral: volwassenen dienen als volwassenen behandeld te worden in een werkrelatie. Het is niet de bedoeling dat een leidinggevende een paternalistische rol opneemt ten opzichte van zijn of haar team. Gelijkheid op de werkvloer is van essentieel belang: we zijn namelijk allemaal professionals die met elkaar samenwerken en een team vormen.

De kwaliteiten die een goede leidinggevende naar mijn mening moet bezitten zijn authenticiteit, verantwoordelijkheidsgevoel en moed. Een leidinggevende heeft als eerste opdracht om een succesvol beleid te bepalen en de condities voor succes te creëren voor zijn of haar team.”

 

Hoe heeft u de invloed van de coronacrisis ervaren wat betreft vertrouwen op de werkvloer?

“Dit jaar kwam er, onder invloed van covid en de verplichting tot telewerk natuurlijk, een ware shift op vlak van way-of-working. Ik stel met enige fierheid echter vast dat de coronacrisis bij Belfius juist een positieve impact heeft gehad op vlak van vertrouwen. Dit kon echter enkel omdat we al veel bouwstenen hadden. Ik denk hierbij aan onze initiatieven rond het uitstippelen van een nieuwe way-of-working, meer flexibiliteit, de mogelijkheid tot telewerken, ons leadershiptraject etc. Er is geen enkele manager die in deze context nog gelooft dat als je je team niet ziet, je team daarom minder goed presteert. Vertrouwen is pas vertrouwen als er geen controle nodig is. Het belangrijkste is dat we samen goede resultaten behalen.”

 

De erkenning van je werk, van je inzet en van je collegialiteit is onmisbaar om je goed te voelen binnen een team.

Hoe kan een leidinggevende volgens u de vertrouwensband binnen een bedrijf sterker maken?

"Het sleutelwoord is communicatie. Heel regelmatig contact met elkaar is ongelooflijk belangrijk, en dan nog liefst mondeling contact. Het is daarnaast ook van cruciaal belang dat leidinggevenden duidelijk communiceren over de verwachtingen die zij van hun team hebben. Ik kan niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk het is om met elkaar in dialoog te gaan. Ik moedig mensen dan ook aan om telefonisch contact met elkaar op te nemen in plaats van te mailen of berichten te sturen, zo kan je beter aftoetsen of de verwachtingen duidelijk zijn en of je elkaar goed begrepen hebt.

We zijn bij Belfius al jaren bezig aan het creëren van een duurzame omgeving om deze dialoog tussen werkgever en werknemer mogelijk te maken: door middel van opleidingen, inspiratiesessies, trainingen en zoveel meer. En dat zowel voor leidinggevenden als voor werknemers. Het is ook belangrijk dat iedereen het initiatief kan nemen om iets te organiseren of een idee op tafel kan leggen dat leidt tot de optimalisatie van de werking van een team of bedrijf. Het is tot slot ook belangrijk dat werknemers feedback kunnen geven over hun leidinggevenden én dat hun stem gehoord wordt. Werkgevers dienen hiervoor de nodige tools te voorzien.”

 

Uit de resultaten van onze studie blijkt dat werknemers in de eerste plaats vooral op zoek zijn naar erkenning, ervaart u dit ook zo bij Belfius?

“Erkenning en feedback zijn cruciaal, dat is de voeding die iedereen nodig heeft om goed te kunnen functioneren. De erkenning van je werk, van je inzet en van je collegialiteit is onmisbaar om je goed te voelen binnen een team. Bedrijven mogen op dit vlak ook nooit op hun lauweren rusten. Ik vergelijk het met de sportwereld: bij teamsporten wordt er altijd tijd voorzien om met het team te overleggen, zowel vóór een match als achteraf om te debriefen en zo te kijken wat beter kan. Dit is voor bedrijven net hetzelfde.

Het is belangrijk dat deze erkenning spontaan aanwezig is maar men durft het al wel eens over het hoofd te zien. Dit kan gaan om erg kleine dingen. Denk hierbij aan een compliment voor een collega voor de goede aanpak van een situatie of voor het geven van een goede opmerking tijdens een meeting. Erkenning is geen ‘rocket science’, maar doordat we constant druk bezig zijn, vergeten we dit soms toe te passen, terwijl iedereen dit nodig heeft. Het geven van kleine, positieve feedback brengt een heel positieve vicieuze cirkel op gang: het is namelijk leuk om te geven en leuk om te ontvangen. Zo krijg je in twee richtingen meer energie en bouw je aan een positieve werkrelatie.”

 

Wil jij je medewerkers een Shot of Happiness geven? Aarzel niet en...

Connect with us

 


[1] Studie door Hallelujah in samenwerking met iVOX. In deze studie werden zowel werknemers als werkgevers bevraagd uit organisaties met minstens 10 werknemers. Langs werknemerskant betrof het een representatieve steekproef van 1.080 werkende Belgen van diverse leeftijden, achtergronden en actief in diverse sectoren. Langs werkgeverskant bevroegen we een steekproef van 251 leden van het management met belangrijke strategische beslissingsbevoegdheid op het vlak van HR-beleid.

 

Blog

gerelateerde artikels

doodle-whitepaper-icon

Hallelujah in gesprek met Niki Mistiaen, Employee Happiness Advisor TVH

Jongeren hebben de sleutel tot meer werkgeluk zelf in handen volgens Niki Mistiaen, Employee Happiness Advisor bij TVH: “Het begint allemaal met geloven in jezelffalse

Read More

Mag het wat meer zijn? Voor Shell C&T Gent wel!

Less is more... maar soms ook niet! Voor Shell C&T Gent zette Hallelujah een traject op poten waarin het allemaal gerust wat méér mocht zijn.

Read More

Eye-opening Happiness Kick-off bij Chiesi

De kick-off van een Happiness traject: inzicht, beleving en fun!

Read More