Slechts 46% van de jonge Belgische werknemers is écht tevreden met job

Slechts 46% van de jonge Belgische werknemers is écht tevreden met job

1 op 5 jonger dan 35 overweegt om in 2021 van job te veranderen

Gent, 6 juli 2021 - Jongeren zijn ontzettend belangrijk voor de arbeidsmarkt en voor de economie. De jongere werkkrachten van vandaag zijn broodnodig om de toekomst van onze bedrijven te garanderen. Er is echter 1 groot struikelblok: ze zijn niet helemaal happy op hun werkplek. 1 op 5 overweegt zelfs van job te veranderen dit jaar. Dat blijkt uit een studie[1] door Hallelujah, een bedrijf dat organisaties bijstaat om hun werkgeluk op een duurzame manier te vergroten, in samenwerking met iVOX.

 

Tevredenheid huidige job

Het goede nieuws is dat 56% van de ondervraagden, ongeachte hun leeftijd, vrij tot zeer tevreden is over zijn of haar huidige job. Er zijn wel grote verschillen in de mate van tevredenheid tussen de leeftijdscategorieën. Bijna 66% van de 55+’ers heeft een tevredenheidsscore van 8 of meer op 10. Bij werknemers jonger dan 35 jaar is dat percentage slechts 46%. Minder goed nieuws is dat 10% van de ondervraagden, jonger dan 35 jaar, aangeeft zelden of nooit gemotiveerd te zijn op het werk. Dat is dubbel zoveel als bij werknemers die ouder zijn dan 35 jaar.

 

Tijdens de analyse van het onderzoek werden werknemers verdeeld in 3 leeftijdsgroepen: medewerkers jonger dan 35 jaar, medewerkers tussen 35 en 54 jaar en tot slot medewerkers vanaf 55 jaar. Het is duidelijk dat vooral de oudste groep tevreden is over zijn job en met plezier naar het werk gaat. Zij vinden hun werk betekenisvol, kunnen zichzelf zijn op het werk en voelen zich competent. “Oudere mensen zitten beter in hun vel, weten beter wat ze willen en zijn er door de jaren heen beter in geslaagd om hun job af te stemmen op hun talenten en behoeften”, aldus Karolien Hendrikx, PhD UHasselt en Science Lead bij Hallelujah.

 

Dieter De Vos & Karolien Hendrikx

 

Job-hopping dan maar?

Maar liefst 1 op 5 werknemers jonger dan 35 jaar overweegt bovendien om in 2021 van werk te veranderen. Dat percentage ligt meer dan dubbel zo hoog als bij de 55+’ers, waar slechts een kleine 10% van job zou willen veranderen in 2021. Karolien Hendrikx waarschuwt alvast: “Tijdens de coronacrisis hebben heel wat mensen de tijd gehad om sterker stil te staan bij hun huidige jobinhoud. Bedrijven die op zoek gaan naar nieuw talent, mogen niet vergeten om ook hun huidige talent te blijven voeden en appreciëren. Daarbij zet je natuurlijk ook in op de verschillende generaties op de werkvloer, want jongere werknemers hebben andere behoeften dan oudere medewerkers.”

 

Werkgeluk opkrikken

Wat zijn de behoeften van jongere werknemers dan? Uit het onderzoek blijkt dat ze vooral waarde hechten aan persoonlijke ontwikkeling: ze willen de mogelijkheden krijgen om te kunnen groeien in hun huidige job. Wat kan je verder als leidinggevende verder nog doen om je werknemers te engageren en sterker in te zetten op retentie? “Je werkgeluk vinden kan van veel dingen afhangen en werknemers verschillen onderling ook in wat ze belangrijk vinden”, zegt Dieter De Vos, zaakvoerder van Hallelujah. Werknemers vinden, ongeacht hun leeftijd, erkenning voor hun werk belangrijk.

Daarnaast is het voor bedrijven ook belangrijk om een retentieplan te ontwikkelen waarbij verschillende generaties in kaart worden gebracht. We weten al dat persoonlijke ontwikkeling voor de jongere groep één van de belangrijkste motivatiefactoren is. Oudere werknemers hechten dan weer meer belang aan een aangepaste werkplek.”

 

Wil jij je medewerkers een Shot of Happiness geven? Aarzel niet en...

Connect with us

 


[1] Studie door Hallelujah in samenwerking met iVOX. In deze studie werden zowel werknemers als werkgevers bevraagd uit organisaties met minstens 10 werknemers. Langs werknemerskant betrof het een representatieve steekproef van 1.080 werkende Belgen van diverse leeftijden, achtergronden en actief in diverse sectoren. Langs werkgeverskant bevroegen we een steekproef van 251 leden van het management met belangrijke strategische beslissingsbevoegdheid op het vlak van HR-beleid.

 

gerelateerde artikels

doodle-whitepaper-icon

Amper 48% van de Belgische werknemers heeft vertrouwen in leidinggevenden

Amper 48% van de Belgische werknemers heeft vertrouwen in leidinggevenden. Werkgevers staan voor grote uitdagingen om huidige vertrouwenskloof te herstellen.

Read More

40% van de Vlamingen is ontevreden over de work-life balance

Hoe happy ben jij op het werk in vergelijking met de gemiddelde Vlaming? Doe de test!

Read More